PiezoCision, przyśpieszenie leczenia ortodontycznego

Dekortykacja i kortykotomia

Piezocision czyli zabieg dekortykacji przyzębia, polega na delikatnym nacięciu kości szczęki, za pomocą urządzenia Piezotome, przyśpieszając leczenie wad nawet czterokrotnie w porównaniu z tradycyjnym leczeniem ortodontycznym. Dekortykacja pomaga w leczeniu nawet niektórych ciężkich wad zgryzu jak choćby szkieletowe zgryzy otwarte, ciężkie zwężenia szczęki, czy dysproporcja między szczeką i żuchwą w wymiarze poprzecznym powyżej 5mm, oraz inne wady, wobec których dotychczasowe leczenie ortodontyczne nie odniosło pożądanego skutku, a które dotychczas wymagałyby rozwiązań z zakresu chirurgii ortognatycznej.

Ogromną zaletą Piezocision jest jego minimalna inwazyjność, która nie wpływa w żaden sposób na wygląd Pacjenta po zabiegu i nie narusza jego poczucia komfortu! Zabieg nie wiąże się z bólem, ani żadną opuchlizną, bez żadnych przeszkód można po nim iść do pracy czy na przyjęcie.
Technika dekortykacji wykonywana jest po założeniu aparatu stałego za pomocą nowoczesnego urządzenia Piezotome opiera się na nacięciu kości korowej wyrostków zębodołowych, które można połączyć z przeszczepem zarówno miękkich jak i twardych tkanek, co dodatkowo zwiększy objętość wyrostka zębodołowego. Po zabiegu dekortykacji kość gąbczasta wyrostka ulega szybkiej przemianie, gdyż organizm stara się leczyć powierzchnię kości, wskutek tego zęby znacznie szybciej się przesuwają, co wiąże się to z częstszymi niż w leczeniu konwencjonalnym wizytami aktywacyjnymi aparatu. Po zabiegu zęby można przesuwać zarówno aparatem stałem jak i aparatem typu invisalign. Wizyty aktywacyjne odbywają się wówczas co dwa tygodnie, a całe leczenie ortodontyczne jest zazwyczaj zakończone już po 4-6 miesiącach.

W bardziej złożonych przypadkach maksymalny czas leczenia wynosić może do 12 miesięcy, podczas gdy standardowe leczenie ortodontyczne mieści się w okresie od 1,5 roku do 3 lat. Co więcej, wyniki badań klinicznych udowodniły zwiększoną stabilność efektów leczenia ortodontycznego pacjentów poddanych zabiegowi dekortykacji. Przyczyną tych zjawisk jest wysoki stopień przemian tkanek wywołanych nacięciem i grubsza warstwa korowej kości spowodowana augmentacją kości.
W naszym gabinecie istnieje również możliwość wykonania kortykotomii czyli miejscowego nacięcia na przyzębiu. Zabieg taki nosi nazwę Regional Acceleratory Phenomenon co tłumaczy się jako fenomen przyspieszenia miejscowego, ze względu na to, iż po wykonaniu nacięcia sąsiadujące zęby przesuwają się znacznie szybciej niż w tradycyjnym leczeniu ortodontycznym. Zabieg ten pozwala przeprowadzić szybko leczenie ortodontyczne bez resorpcji czyli skracania korzeni zębów. W przypadku kortykotomii, podobnie jak dekortkacji leczenie ortodontyczne trwa krócej czyli od 6 miesięcy do roku.

Copyright @ 2019   DobraDentystka.pl   |   Kontakt